Содержание

АЛТАИСТИКА ЖӘНЕ ТЮРКОЛОГИЯ

О журнале

АЛТАИСТИКА И ТЮРКОЛОГИЯ АЛТАИСТИКА И ТЮРКОЛОГИЯ Год издания: 04.08.2015 Тираж: 10000

Другие журналы

Возврат к списку

 

Оқырмандарға

Биография /

Барлығы
Александр Васильевич Адрианов
Түрколог-жаратылыстанушы, тарихшы-археолог,физика-математика ғылымдарының кандидаты