АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА 2018/1 АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА 2018/1 : 29.05.2018 : 500

Back to the list

 

WELCOME NOTE

Biography /

All
Александр Васильевич Адрианов
Түрколог-жаратылыстанушы, тарихшы-археолог,физика-математика ғылымдарының кандидаты