Content in English

АЛТАИСТИКА И ТЮРКОЛОГИЯ АЛТАИСТИКА И ТЮРКОЛОГИЯ : 04.08.2015 : 10000

Back to the list

 

WELCOME NOTE

Biography /

All
Александр Васильевич Адрианов
Түрколог-жаратылыстанушы, тарихшы-археолог,физика-математика ғылымдарының кандидаты