Contents

Еңбекте алтаистика ғылымының қалыптасу және даму тарихына шолу жасалып, алтай семьясын құрайтын түркі, моңғол, тұңғыс-маньчжур, сондай-ақ корей және жапон тілдерінің грамматикалық құрылым-құрылы-сындағы сәйкестіктер мен ортақтықтар, ұқсастықтар мен өзіндік ерекшелік-тер, олардың тарихи қалыптасуы, дамуы мәселелеріне қатысты ғылыми көзқарастар мен теориялық қағидаттар жинақталып беріледі. Алтай тіл-дері семьясына енетін ірі тілдік топтарға қатысты аса ауқымды тілдік мате-риалдар ғылыми лингвистикалық сараптамадан өткізіледі.

Кітап алтаистика, түркітану, моңғолтану, маньчжуртану, тұңғыстану салаларымен айналысатын мамандарға, студенттер мен ізденушілерге арналады.Back to the list


WELCOME NOTE

Biography /

All
Рашид Абдуллович Аганин
Түркітанушы-лингвист, филология ғылымдарының кандидаты.