Contents

Бұл жинақта көне түркі тілдерінің жазба ескерткіштері (V-XVII є.) бойынша жиналған аталы сөздер мен мақал-мәтелдердің қанатты сөз тіркестері мен қағида болып кеткен қара сөз орамдарының топтамасы беріліп отыр. ХІ-ХІІ ғасырларда бүкіл түрік жұрты мен араб елдерінде аты мәшһүр, кең жайылып, белгілі болып кеткен төрт алып тұлғалардың - ойшыл ақындардың шығармаларынан алынып, қазақ тіліне жаңадан аударылған үзінділер жарияланып отыр. Олар: Махмуд Қашқари, Иүсуф Баласағұни, Ахмед Иүгінеки және Ахмед Иассауи.

Кітапта профессор-түркітанушы, тәржімашы Ә.Құрышжанұлының творчестволық өмір жолы мен азаматтық тарихы және оның жазған еңбектерінің библиографиялық көрсеткіші келтірілді.Back to the list


WELCOME NOTE

Biography /

All
Осман Нури Асанович Акчокраклы
Түркітанушы, ақын