Мазмұны

Монографиялық зерттеу жалпытүркілік морфологиялық жүйенің көне-түркілік қабатының ерекшеліктерін айқындауға, VII-IX ғасыр түркі жазба ескерткіштері тіліндегі дифференциациялық және интеграциялық лин-гвоиндикаторлар негізінде көнетүркілік морфологиялық құрылымның қазақ тілінде сақталу деңгейін шамалауға бағытталған. Еңбек филология факультетінің студенттері мен магистранттарына және түркі тілдерінің та-рихы қызықтырушы көпшілік қауымға арналады.Тізімге қайта оралу

Оқырмандарға

Биография /

Барлығы