Мазмұны

Жинақта Халықаралық Түркі академиясының ұйымдастыруымен Шыңғыс Айтматовтың 85 жылдығына арналган «Шыңғыс Айтматов және қазіргі түркі элемі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары топтастырылды. Онда ұлы жазушы мұрасын зерттеп жүрген Әзербайжан, Қырғызстан, Қазақстан, Түркия, Өзбекстан елдерінің, Ресейдің Татарстан аймағының ғалымдары мен ізденушілерінің баяндамалары, мемлекет жэне қоғам қайраткерлерінің естеліктері берілді. Сондай-ақ кітапқа қаламгер туралы мерзімді баспасөзде жарияланған қазак, кырғыз ғалымдары мен жазушыларының мақалалары енгізілді.

Жинақ түркітанушыларға, түркілік рухани бірлікті зерделеушілерге, Айтматов элемін зерттеушілерге арналған.Тізімге қайта оралу

Оқырмандарға

Биография /

Барлығы
Саул Менделевич Абрамзон
учёный-этнограф, тюрколог, кандидат исторических наук