Ansiklopedi

Türk Halkları Etnografisi

Türk halklarına ait ortak değerleri onların etnografik geleneklerinden de görmek mümkündür. Özellikle günümüze kadar korunmuş olan şecelerlerdeki boy adlarının benzer veya aynı oması, yedi göbeği bilme geleneği, anne tarafının akrabalarına saygı duyma gibi birtakım gelenek ve göreneklerin bulunması yukarıda söylenenlerinteyit etmektedir. Örneğin, Dürmen, Kanlı, Katagan, Kıpçak, Konırat, Mangıt, Nayman, Üysin gibi yüzlerce boy adı Başkurt, Kazak, Karakalpak, Kazan ve Kırım Tatarlarında, Nogay, Sibirya Türklerinde, Türkmen ve Özbeklerde günümüzde boy adları (etnonim) olarak kullanılır. Bunun gibi Abdal, Afşar, Çandır, Karkın, Kınık, Teke ve benzeri boy adları Anadolu Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde, Türkmen ve Özbeklerde boy adları veya yer adları (toponim) olarak geçer. Bu durum, söz konusu boyların yukarıda sıralanan Türk halklarının etnik oluşumunda yer aldığını ve adı geçen Türk halklarının aynı kökten geldiğini doğrular.

Boy adları bakımından Kırgız ve Türkmenlerde yüzde 80 kadar; Başkurt, Kazak ve Kırım Tatarlarında ve Kazak, Karakalpak, Nogay ve Özbeklerde yine neredeyse o kadar benzerlik olduğu malumdur.

Kapalı