Ansiklopedi

Türk Halkları Millî Oyunları: Kökpar

Orta Asya halk kültüründe, özellikle de Türk kökenli halkların kültüründe at üzerinde oynanan bir tür oyundur. Oyunun şartı kesik bir oğlağın derisini at üstünde taşımak ve belirli mesafeye götürmektir. Bunun için düzlüğün ortasında bulunan bayrağın etrafında önceden belirlenen düzene göre oğlak derisi atılır ve böylece oğlak için kapışma başlatılır. Oğlağı ilk kapanla beraber diğer oyuncular da hayvanı kapmak için yarışır. Kökparı oyunu sırasında at üzerinde yapılan çevik ve cesur hareketler, güçlü oyuncuların başarıya ulaşmak için gösterdikleri riskli çabalar seyredene izleme güzelliği verir. Altındaki atına en çok hâkim olan en güçlü ve en çevik atlı, oyun alanında en etkili oyuncu olur.

Orta Asya Türkleri arasında Kökpar oyununun “Gökbörü” sözü ile ilişkili olduğu görüşü yaygındır. Bu görüşe göre kurtların gruplar oluşturarak oynamaları ve avlanmaları sırasında sergiledikleri kapışma hareketleri Kökpar oyunu sırasında yapılan hareketlerle benzerlik gösterir ve bahse konu oyun kurtların bu tür cesaretlerine imrenmekten meydana gelmiş olmalıdır.

Kapalı