Ansiklopedi

Türk Halkları Millî Oyunları

Millî oyunlar ve spor türlerinde de çok benzerlik söz konusudur. Örneğin Türkler arasında çok yaygın olan güreş oyunu Orta Asya, İdil-Yayık, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlarda çeşitli ziyafetler ile törenlerde düzenlenen spor oyununa dönüşmüştür. Bunun gibi Kırgızlarda “kökbörü”, Kazaklarda “kökpar”, Özbeklerde “kökpari” veya “oglak” adlarıyla bilinen ünlü at sporu oyunu da çok eskilerden beri oynanan Türk oyunlarındandır. Adı geçen spor türü çeşitlerine Anadolu ve Kafkasya’da da rastlanır.

Bunların yanı sıra çocuk oyunları ile oyuncaklarında da pek çok benzerliğe rastlanır. Oyun adlarının (toğızkumalak “dokuz taş”, akterek, aksüyek, kuvırşak “oyuncak bebek, kukla”) ve kurallarının aynı olması bu oyunların Türk halklarının ortak hazinesi olduğunu kanıtlar.

Kapalı