Biyografi

Aşni̇n Fyodor Dmi̇tri̇yevi̇ç

АŞNİN, FYODOR DMİTRİYEVİÇ (Nijnaya Dobrinka 19.01.1922 – Moskova 12.10.2000), Rusyalı Dilci, Türkolog, Dil Bilimi tarihçisi, filoloji bilimleri kandidatı (PhD) (1958).

Çalışma alanı: Türkoloji tarihi, Sovyet dil bilimi tarihi, Türk dil bilimi, Türk dilleri şekil bilgisi, Türk dilleri köken bilgisi, Altay dili grameri.

Önemli eserleri:

(1956) K Etimologii Ukazatelnıh Mestoimeniy Prilagatelnogo Tipa Azerbaycanskogo Bele, Gaguzskogo Bola, Turetskogo Böyle I Türkmenskogo Beyle (Azerbaycan Dilindeki bele, Gagauzcadaki bola, Türkçedeki böyle, Türkmencedeki beyle Sıfat Tipindeki İşaret Zamirlerinin Etimolojisi Üzerine) Problemı Vostokovedeniya, Sayı: 6, s. 145–148.

(1957) Printsipı Differantsiyatsii Turkmenskih Ukazatelnıh Mestoimeniy (Türkmencedeki İşaret Zamirlerini Ayırma Prensipleri), Тr. İnstituta Yazıka I Literaturı AN SSSR, Fasikül: 2, s. 68–81.

(1958) Printsipı Differantsiyatsii Turetskih Ukazatelnıh Mestoimeniy (Türkçedeki İşaret Zamirlerini Ayırma Prensipleri), Voprosı Yazıkoznaniya, Sayı: 2, s. 101–108.

(1958) Ukazatelnıye Çastitsı v Tyurkskih Yazıkah (Türk Dillerindeki İşaret Edatları), İzvesitya AN SSSR, Otdeleniye Literaturı i Yazıka, Cilt: 17; Fasikül: 5, s. 417-434.

(1960) Çetıre Turetskih Frazeologizma (Dört Türkçe Deyim), Voprosı Yazıkoznaniya, Sayı: 2, s. 80–85.

(1963) Ob Etimologii Azerbaycanskogo, Gaguzskogo, Krımsko-Tatarskogo i Turetskogo İmen Tipa Bula (Azerbaycan, Gagauz, Kırım Tatar ve Türk Dillerindeki Bula İsmi, Тyurkologiçeskiye İssledovaniya, Moskova-Leningrad, s. 95–105.

(1967) Turetskoye Lingvistiçeskoye Obşestvo (Türk Dil Kurumu), İzvestiya AN SSSR, Sosyal Bilimler Serisi, Sayı: 3, s. 89-94.

(1967) Bekir Vaganoviç Çobanidze, Narodı Azii i Afriki, Sayı: 1, s. 208–216.

(1976) Poluzabıtıye Stranitsı iz İstorii Oteçestvennoy Tyurkologii: Aleksey Mihayloviç Suhotin (1888-1942) (Yurt Türkolojisi Tarihinin Unutulmaya Yüz Tutan Sayfaları: Aleksey Mihayloviç Suhotin (1888-1942)), Тyurkologiçeskiye İssledovaniya, Moskova, s. 24–40.

(1977) Tyurkskoye Yazıkoznaniye v SSSR za Şestdesyat Let (SSCB’deki Son Altmış Yıldaki Türk Dil Bilimi), Sovyetskaya Tyurkologiya, Sayı: 6, s. 19–22.

(1982) İtogi, Problemı i Zadaçi Tyurkskogo Yazıkoznaniya (Türk Dil Biliminin Problemleri, Görevleri ve Elde Ettikleri), Sovyetskaya Tyurkologiya, Sayı: 6, s. 24–27.

(1994) Delo Slavistov: (30-e gg.) (Slavcıların Davası: 30’lu Yıllar), Moskova: Naslediye, 284 s. (Alpatov, V.M.)

(2002) Repressirovannaya Tyurkologiya (Sürgün Türkoloji), Moskova: Vostoçnaya Literatura, 296 s. (Alpatov, V.M.; Nasilov, D.M.).

Kapalı