HaberlerTürk dünyası

Azerbaycan’da Alaş şahsiyetleri ile ilgili eser yayımlandı.

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Sekreteri Ağahuseyin Şükürov’un Bakü’de yapılan Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 90.yıldönümüne ithafen “Birinci Türkoloji Kurultayı’na Katılan Kazakistan Temsilcileri” isimli kitabı yayımlandı.

Yıldönümü ile ilgili kitap Azerbaycan ve Rus dillerinde hazırlanmıştır.

Birinci Türkoloji Kurultayı Türk halkları kültürel entegrasyonunun yeni döneminin temelini atan önemli olaylardan biri olmuştur. Kurultayda ele alınan konularla ilgili çok önemli kararlar alınarak Latin esaslı yeni alfabeye geçmenin bilimsel ve metodolojik kaideleri oluşturulmuştur.

Azerbaycan, XIX.yy.dan itibaren aydın kesimin yürütmekte olduğu alfabe reformu mücadelesinin neticesinde BDT’daki Türk dilli ülkeler arasında Latin alfabesine geçen ilk ülkelerden biridir.

Birinci Türkoloji Kurultayına 131 delegenin katıldığı bilinmektedir. Dokuz günlük tarihî kurultayda 17 toplantı yapılmış, Türk dünyasının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürüyle ilgili 29 bildiri sunulmuştur. Represyon yıllarında kurultaya katılan 120’ye yakın bilim insanı ve araştırmacılar tutuklanarak siyasi sürgüne maruz kalmıştır.
Birinci Türkoloji Kurultayı’na Kazakistan’dan dört temsilci katılmıştır. Moskova’dan devlet adamı, diplomat Nazir Törekulov da davet edilmiştir. Kurultaya beş Kazak, tam olarak maarifler, dilciler, büyük şahsiyetler Ahmet Baytursınulı (1872-1937), Bilal Süleyev (1893-1937), Еldes Omarov (1892-1937), Aziz Bayseyidov (1893- 1955) vе Nazir Törekulov (1892-1937) katılmışlardır.

1926 yılında Bakü’de yapılan Birinci Türkoloji Kurultayı’na gelen Kazak aydınlarının temel misyonunun biri yeni Kazak alfabesi için mücadele olmuştur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 18 Şubat 2016 tarihinde Birinci Türkoloji Kurultayının 90.yıldönümü ile ilgili Kararı bu kurultayın Türk halkları hayatındaki tarihî önemini belirlemektedir. Kararda belirtildiği gibi: “Kurultaydan sonraki dönemde Türkoloji alanındaki yeni konseptlerin oluştuğu, Azerbaycan’ın Türkolojik araştırmaların tesirli merkezlerinin biri olarak tanındığı ve Türk halklarının kültürel ve manevi birliği için bilimsel teorik temel kurulduğu görülmektedir”.

2016 yılında Türk dilli ülkelerde Birinci Bakü Türkoloji Kurultayı ile ilgili önemli etknilikler başlatılmıştır. 23-25 Mayıs 2016 Tarihinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da Uluslararası Türk Akademisi’nin evsahipliğinde Büyük Bozkır Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Forumunda Bakü Türkoloji Kurultayı oturumu yapıldı.
Bakü’de yapılan Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 90.yıldönümü ile ilgili “Yeni Dönemdeki Türkoloji: Metodoloji, Çağdaş Teknoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar” konulu toplantı moderatörlüğünü Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Habibbeyli yürütmüştür. О, “Türk Dünyasındaki Entegrasyon Süreçleri: Kültürel Tarihî Gelenekler ve Günümüzdeki Durumu” başlıklı bildirisiyle Birinci Türkoloji Kurultayı’na katılan 131 delegenin kaderi konusunda bilgi vererek Türkologları yad etti.

Tarihî toplantıyla ilgili etkinlikler Türk dünyasının bilimsel merkezlerinde 2016 yılından itibaren sıklıkla yapılmaktadır.

Kapalı