Haberler

Türk Akademisi’nin Yayımladığı Elbası Nazarbayev’in Liderlik Yönü Hakkındaki Yeni Bilimsel Çalışma Tanıtıldı

Bugün Uluslararası Türk Akademisi, Kazakistan Halkı Asamblesi ile birlikte Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü çerçevesinde Nur-Sultan şehrinde “Türk Dünyası’nın Büyük Şahsiyeti” konulu program düzenledi. Program esnasında tanınmış Türk siyaset bilimci, Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun “Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi” adlı kitabı tanıtıldı.

K.C. Millî Akademik Kütüphanesi’nde düzenlenen programa Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Halkı Asamblesi Başkan Yardımcısı Janseyit Tüymebayev, Moğolistan’ın Kazakistan Büyükelçisi Luvsan Batulga, devlet ve toplum insanları, Meclis ve Senato üyeleri, diplomatik misyon temsilcileri, bilim ve eğitim kurum ve kuruluş başkanları, tanınmış bilim insanları ve aydınlar katıldılar.

Toplantıya başkanlık eden Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Ulusun Lideri Nursultan Nazarbayev’in Kazakistan Halkı Asamblesi ile Uluslararası Türk Akademisi’ni kurmadaki rolü üzerinde durup okuyucularına sunulacak olan yeni kitabı tanıttı. Akademi Başkanı, “Kitap Türkçe hazırlanmış olmasına rağmen önce Kazakçası yayımlandı ve okuyucularına sunulacak. Elbası’nın liderlik yönü, etkin devlet yönetimi bilimsel açıdan derinlemesine inceleyen, teorik açıdan araştıran kitap, ileriki dönemlerde yüksek eğitim kurumlarında ders kitabı olarak kullanılabilecek nitelikte bir çalışmadır” dedi.

Bundan sonra Akademi Başkanı ilk konuşmayı Kazakistan Halkı Asamblesi Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kazakistan Halkı Asamblesi Sekreterliği Başkanı Janseyit Tüymebayev’e verdi. Janseyit Tüymebayev konuşmasında Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Türk Dünyası’nı birleştirmedeki rolünden, sıkıntılı dönemlerde büyük bir bölgeyi sahiplenen ve farklı uluslar yaşayan genç devletin kalkınmasını sağlamadaki büyük emeklerinden söz etti. “Devleti kurmak ve onu güçlü devlet yaparak sonraki nesillere ulaştırmak her liderin elinden gelmez. Bu konuda biz mutlu bir ülkeyiz” dedi Asamble Başkan Yardımcısı. Tüymebayev ayrıca Cumhurbaşkanı’nın siyasetçi, toplum adamı ve manevi lider olarak dünya çapında da büyük emekleri olduğunu belirterek “Kendileri pek çok uluslararası kuruluşu kurmaya önayak olmuştur. Türk Dünyası’nı birleştirmeye sağladığı değerli katkılarını da belirtmemiz gerekir. Bugün Türk Dünyası’ndaki aydın kesimin, devlet insanlarının pek çok büyük sorunlarda itibar sahibi lider Nazarbayev’e akıl danıştıklarını fark ediyoruz” sözlerini ekledi.

Asamble Başkan Yardımcısı Tüymebayev, Uluslararası Türk Akademisi’nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirip “Elbası’nın Türk Dünyası’nın manevi değerlerini dünyaya tanıtma amacını gerçekleştirmekte” dedi. Bu bağlamda Türk Akademisi’nin yayımladığı “Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi” adlı yeni kitabın Kurucu Cumhurbaşkanı’nın liderlik yönünü etraflıca araştıran çok değerli bir yayın olduğunu belirtti ve konuşmasının sonunda kitap yazarı Kürşad Zorlu’yu Asamble’nin “Meyirim (Şefkat)” Madalyası ile taltif etti.

Bu konuşmanın ardından ortaya Senatör Dinar Nöketayeva, Milletvekili Savıtbek Abdrahmanov ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu davet edilerek Kürşad Zorlu’nun “Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi” kitabının kurdelası kesildi.

Törenden sonra konuşma yapan kitap yazarı, tanınmış siyasetçi Kürşad Zorlu, Kazak ülkesine Türk kardeşlerin selamlarını sunup “İki ülkeye de ortak “Birlik olmadan dirlik olmaz” sözü vardır. Bu yüzden birlikte olduğumuz sürece başaramayacağımız bir şey yoktur. Türk Dünyası Kazakistan’ın kısa süre içerisinde elde ettiği başarılara ulaşıp hızla kalkınan ülkeler sırasına katılmasından memnuniyet duymakta. Ayrıca Kazakistan’ın bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte Türkiye’de Kazakça konuşanların sayısı da artmıştır. Bunların hepsi Elbası’nın somut emeklerinin meyvesidir” sözlerini söyledi. Kürşad Zorlu, kitabının yirmi yıl kadar devam eden araştırma çalışmalarının neticesi olduğunu belirterek “Araştırmalarıma devam ederken Elbası Nursultan Nazarbayev’in 30 yıl içerisinde aldığı önemli kararlarının tümünü inceleyerek gelişmelerle değişimlerin sonuçlarını daima takip ettim” dedi ve kitabın yayımlanmasını destekleyen Akademi Başkanı Darhan Kıdırali ile Asamble Başkan Yardımcısı Janseyit Tüymebayev’e şükranlarını iletti.

Kürşad Zorlu’dan sonra konuşma alan Milletvekili Fahriddin Karatayev, okuyucuların dikkatine sunulacak yeni yayının siyaset bilimi ve toplum biliminin başarılı yöntemleri ile hazırlanan zengin içerikli bilimsel bir yayın olduğunu ifade etti. Milletvekili, “Yazar Kürşad Zorlu kardeşimiz Nazarbayev fenomeninin bilimsel yönünü derin tahlil edip etraflıca açıklamıştır. Ayrıca aynı kökten gelen Türk halklarını yakınlaştırmadaki emeklerini iyice çözümlemiştir” dedi.

Nazarbayev Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu, “Türk Dünyası’nın canlanarak bir araya geleceğini hiç düşünemezdim. İşte o imkânsız görünen hayaller gerçek olup akraba Türk halklar birlik ve beraberlik içinde yaşayan topluluğa dönüştü. Bu konuda Nursultan Nazarbayev’in büyük emekleri bulunduğunu hepimiz biliriz” görüşlerini belirtti.

Tanınmış Kırgız bilim insanı, Türkolog Prof. Dr. Kadırali Konkobayev, Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun yeni yayınını akademik araştırma olarak değerlendirdi. Profesör Konkobayev’in belirttiğine göre kitap yazarı devlet yönetiminin ancak gerçek yetenek sahibi bir liderin becerebileceği zor bir sanat olduğunu sergileyebilmiştir. Bilim insanı, “Özetle Kazakistan’ın başarısının tümü Nursultan Nazarbayev’in emeklerinin somut neticesidir” dedi.

Milletvekili Savıtbek Abdrahmanov, “Türk Kağanlığı döneminden sonra tüm Türk’ün bir araya geldiği dönem işte içinde yaşadığımız dönemdir. Buna ulaşmamızı sağlayan şüphesiz Nursultan Nazarbayev’tir” diyerek yeni yayının önemi üzerinde durdu ve “Elbası’nın liderlik yönlerini, barışçıl ve arabuluculuk hizmetini, Türk Dünyası’nın birliğine sağladığı katkıları, yurt içindeki büyük emeklerini her yönüyle gösterebilmiştir” sözleriyle yazara memnuniyetini iletti.

Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbası Kütüphanesi araştırmacısı Gaziz Telebayev, Elbası hakkında kaleme alınan çalışmaların söz konusu kitap gibi derin ve bilimsel araştırmalar olmasının daha doğru olacağı fikrini dile getirdi. Araştırmacı, “Bana göre bunun gibi teori ile pratiğin başarılı bir şekilde ilişkilendiği bilimsel çalışma ilk defa yayımlanmakta. Yüksek öğretim kurumlarında ders aracı olarak kullanılması gerektiği fikrini destekliyorum” dedi ve diğer Türk dillerine aktarma önerisinde bulundu.

Kazakistan Halkı Asamblesi üyesi Asker Piriyev, “Biz Elbası’nın yapıcı emeklerini bu şekilde göstermekle genç nesilde aydınlık gelecek güvenini aşılayabiliriz” fikrini öne sürdü.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarbayev’in devlet yönetimindeki çalışmalarını uzun yıllar dünya liderlik modelleriyle karşılaştırarak araştıran bilim insanıdır. Yazarın bu alandaki araştırma yazıları Kazakistan’ın süreli yayınlarında sıkça yayımlanır. Yeni yayında Elbası’nın Türk Dünyası’nın iş birliğini pekiştirmedeki rolü geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi” kitabı, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarbayev’in devleti kurmada geçtiği yollar, devleti yönetme modeli ve liderlik yönleri derinlemesine incelenmiş bir çalışmadır. Kitap yazarının bir özelliği de onun siyaset bilimi alanında tecrübeli ve bilgili bilim insanı olmasıdır.

Toplantının sonunda Akademi Başkanı Kıdırali, Kürşad Zorlu’ya şükranlarını ileterek Uluslarası Türk Akademisi Teşekkür Belgesi’ni takdim etti.

Kapalı