Özgeçmiş

Darhan Kıdırali 16 Nisan 1974 tarihinde Güney Kazakistan Eyaleti Tülkibas İlçesinde doğdu. Almatı’da Kazak Dili ve Edebiyatı ağırlıklı eğitim veren 2 Nolu Devlet Yatılı Okulu’nda eğitim aldı. 1988 tarihinden itibaren şiirleri ve makaleleri gazete ve dergilerde yayınlanmaya başladı. 1991 yılında öğrenciler arasında Kazak dili ve edebiyatı alanında ülke çapında düzenlenen yarışmanın birincisi oldu.

Eğitim
Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi (1991-1992) ve Türkiye’nin Marmara (1992-1996), Dokuz Eylül (1996-1997), Ege (1997-1998) ve İstanbul (1998-2001) üniversitelerinde yüksek öğrenim gördü. 1998 yılında Ege Üniversitesi’nde Mustafa Çokay’ın Hayatı, Faaliyeti ve Dünya Görüşü konusunda yüksek lisans tezini savundu. 2001 yılında da İstanbul Üniversitesi’nde Türkistan’da Ceditçilik Hareketi ve Türkiye ile Bağlantısı konulu doktora teziyle Doktor unvanını aldı. Abay Kazak Ulusal Pedagoji Üniversitesi’nde 2010 yılında Tek Türkistan Fikri konulu bilim doktoru tezini savundu. Mısır’daki Kahire Üniversitesi (2006) ve Washington Uluslararası Dilbilim Enstitüsü’nde (2013) eğitim kurslarına katıldı. Devlet memuru stajiyerliğini yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti “Bolaşak” Eğitim Programının bursiyeridir.

Aile hayatı
Evli, dört oğlan ve bir kız babasıdır.

İş Hayatı
2001-2005 – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde Başuzman araştırmacı, Genel Sekreter, Bölüm Başkanı, Daire Başkanı, 1.Dereceli Başuzman araştırmacı;
2003-2005 – Türkoloji Enstitüsü ve Bauırjan Araştırmaları Bilimsel Araştırma Merkezi’nde 1.Dereceli Başuzman araştırmacı;
2005-2006 – Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi’nde Doçent, 1.Dereceli Başuzman araştırmacı;
2005-2006 – Ana Dili Almanakı Baş Editör Yardımcısı;
2006-2007 – Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı;
2007-2008 – Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı (Müşavir);
2008-2009 – Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda Eksper, Daire Başkanı;
2009-2012 – Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreter Yardımcısı;
2012-2014 – Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı;
2014 yılından bu yana Uluslararası Türk Akademisi Başkanı;
29 Haziran 2015 Tarihinden bu yana Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği Sekretarya Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda sözkonusu Birliğin kuruluşunda da katkıları oldu. Temmuz 2016 Tarihinden bu yana Egemen Kazakistan Ulusal Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı.

Eserleri
Mustafa Çokay, Türkistan fikri, Kazak tarihi, edebiyat tarihi, Türk Dünyası aydınları, Alaş aydınları, Türkoloji meseleleri ve manevi değerler konusunda araştırmalar yaptı. İstanbul, Ankara, Kazan, Ufa, Orenburg, Bakü, Taşkent, Almatı, Kokand, Semerkant, Buhara, Kahire, Paris ve Washington’un arşiv ve kütüphanelerinde bilimsel araştırmalarda bulundu. Türk Dünyası aydınlarının eser ve şiirlerini Kazakçaya aktardı. Birçok akademik proje ve uluslararası bilimsel konferanslara katıldı. Bilimsel monografi ve kitaplar yazdı. Sosyal bilimler ve edebî dergilerin yayın kurulu üyesidir. Süreli yayınlarda 300’e yakın bilimsel makaleleri yayınlandı. Eserleri Türkiye, ABD, Hollanda, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Rusya’da basıldı.

Mustafa Çokay. Ankara, 2001;
Taraz Tarihi. Taraz, 2005;
Türk Halkları Edebiyat Tarihi, (Kolektif Monografi) Türkistan, 2005;
Mustafa Çokay. Astana, 2007;
Büyük Türkistan. Astana, 2008;
Bana İnsan Denildiğinden… Astana, 2008;
Kutlu Yer. Astana, 2009;
Mustafa. Astana. 2012.

Ödüller
Kazakistan Cumhuriyeti “Darın” gençler ödülü (2008);
Türkoloji alanındaki başarılarından ötürü Kültegin ödülü (2014);
TÜRKSAV’ın “Türk Dünyasına Hizmet” Ödülü (2015);
“Yeni Türkiye” Stratejik Araştırmalar Merkezinin “Türk Tarihi ve Kültürüne Hizmet” Altın Madalyası (2015);
TASAM’ın “Kızıl Elma” Bilim Ödülü (2015);
"Kazakistan Halkı Asamblesinin 20. Yıldönümü" Jübile madalyası;
"Türk Dünyası Hizmet" ödülü;
"İpek Yolu" Stratejik Araştırma Merkezi'nin "Тürk Dünyasına Hizmet" uluslararası ödülü;
Macaristan Liyakat Nişanı (2017);
Azerbaycan Cumhuriyeti “Dostlug” Devlet Nişanı (2017);
“Enformasyon Alanının En İyisi” Ödülü (2017);
Devlet çapında düzenlenen birçok yarışma birincisi;
Kazakistan Devlet Başkanından başarılarından dolayı Teşekkür Belgesi ve ulusal bayramlar münasebetiyle madalyalar takdim edildi.Geri çalışanların listesine

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Александр Васильевич Адрианов
Түрколог-жаратылыстанушы, тарихшы-археолог,физика-математика ғылымдарының кандидаты