Kazakistan Cumhuriyeti, 010000, Astana şehir, Tauelsizdik sokak 57

Birimler

Kabul makamı
Yayınevi, Kütüphane ve Müze Dairesi
Planlama, Muhasebe ve Satın alma Dairesi
Uluslararası Proje Koordinasyon Dairesi
Uluslararası İlişkiler ve Protokol Dairesi
İdare ve Hukuk Hizmetleri Dairesi
Tarih ve Etnoloji Merkez
Dil, Edebiyat ve Terminoloji Merkezi
Sanat ve Kültür Merkezi
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi

İletişim

57-49-82
74-47-85
74-47-83
57-49-81
57-49-86
74-46-57
74-46-85
57-91-99
74-46-63
74-47-80

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Владимир Михайлович Алпатов
Rus Doğu bilimci, dilci, filoloji ilimleri doktoru, profesör