Türk Ansiklopedisi

Türk Halk Oyunları

Türk halklarının yaşadıkları bölgelerde kendilerine özgü müzik ve halk oyunları mevcuttur. Değişik oyunlarda hepsine ortak benzerlik olmasına rağmen Kafkasya, Orta Doğu, Anadolu, Balkanlar, Kırım, Orta Asya ve Sibirya gibi bölgelerde müzik ve oyunun bölgeye göre kendince gelişme gösterip devam ettiğini görmek mümkündür.

Eski Türk Takvimi

On iki hayvanlı Türk takvimi günümüzde Orta Asya, Sibirya, İdil-Yayık ve Kafkasya Türklerince kullanılır. Takvimdeki on iki hayvanın adlarının ve onlarla ilgili efsanelerin tüm Türk-Moğol halklarına ortak olması söz konusu takvimin Türk halklarınca çok yaygın olarak kullanıldığının bir göstergesidir.

Türk Halkları Millî Oyunları: Güreş

Pehlivan adı verilen kişiler Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Türk destanlarında başkahraman genelde karşı taraftaki kahramanla güreşir ve yener. Genel olarak Türk yiğitleri altı yaşındayken güreşmeyi ve kendilerinden güçlü olanları yenmeyi amaç edinirler ve bunun için çalışırlar. 

Türk Halkları Etnografisi

Türk halklarına ait ortak değerleri onların etnografik geleneklerinden de görmek mümkündür. Özellikle günümüze kadar korunmuş olan şecelerlerdeki boy adlarının benzer veya aynı oması, yedi göbeği bilme geleneği, anne tarafının akrabalarına saygı duyma gibi birtakım gelenek ve göreneklerin bulunması yukarıda söylenenlerinteyit etmektedir. 

Türk Halkları Millî Oyunları

Millî oyunlar ve spor türlerinde de çok benzerlik söz konusudur. Örneğin Türkler arasında çok yaygın olan güreş oyunu Orta Asya, İdil-Yayık, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlarda çeşitli ziyafetler ile törenlerde düzenlenen spor oyununa dönüşmüştür. 

Türk Halkları Millî Oyunları: Kökpar

Orta Asya halk kültüründe, özellikle de Türk kökenli halkların kültüründe at üzerinde oynanan bir tür oyundur. Oyunun şartı kesik bir oğlağın derisini at üstünde taşımak ve belirli mesafeye götürmektir. 

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Александр Васильевич Адрианов
Түрколог-жаратылыстанушы, тарихшы-археолог,физика-математика ғылымдарының кандидаты