Haberler

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Türk halklarına ortak büyük bayram Nevruz’u kutlamıştır

237

Bayram programına Kazakistan’ın devlet ve toplum insanları, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan ve İran Büyükelçileri ile diplomatları, tanınmış Türkologlar, kültür merkezleri temsilcileri ile basın mensupları katılmışlardır.  

Programa iştirak eden misafirler, eski Türklerden kalma demir dövme geleneğini icra etmişlerdir. Söz konusu gelenek, Reşidüddin Fazlullah'ın “Camiu't Tevarih” adlı eserinde anlatılan efsaneye dayanmaktadır. Efsaneye göre Oğuz Kağan’ın soyundan İl Han’ın ulusu düşman karşısında yenilgiye uğrayınca Altay Dağı eteklerindeki Ergenekon adlı bir dar geçide sığınıp sağ kalır. Dar geçitte çoğalıp sayısı iyice artan halk, Nevruz ayında dağın demir bulunan bir kısmını yakıp eriterek bir bozkurt kılavuzluğunda dağdan çıkıp düşmanı yenerek ülkelerini azat eder. Böylece Türkler Ergenekon’dan çıktıkları günü her yıl Nevruz bayramı olarak kutlamaya başlarlar. Baharın ve yenilenmenin simgesi olan bu bayramın, o dönemlerden itibaren Ulusun ulu günü olarak kutlanmaya başladığı bilinmektedir. Türk yöneticilerinin Ulusun ulu gününde çekişle demiri dövme, kömür yakarak demiri eritme geleneği ise söz konusu efsaneyle ilgilidir. Bu gelenek, Nevruz Bayramı dolaysıyla Türk Akademisi’nde icra edilmiştir.


Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, kutlama konuşmasında:

“Geçen yıl Akademi için başarılarla dolu bir yıl olmuştur. Bişkek’te düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi başarılı geçmiştir. Devlet Başkanlarına sunulan Akademi’nin faaliyet raporu takdir edilmiş, gelecek dönem için hazılanan faaliyet planı onaylanmıştır. Ayrıca Akademice hazırlanan “Türk Entegrasyonu Konsepti” Cumhurbaşkanları tarafından kabul edilmiştir. Zirveye katılan Macaristan, Uluslararası Türk Akademisi’ne gözlemci üye statüsü edinmiştir. Böylece Akademi’nin üye sayısı artmıştır. Bununla birlikte Akademi’nin üzerinde çalışmakta olduğu “Ortak Türk Tarihi” ders kitabı, “Türk Dünyası Coğrafyası” ve “Ortak Türk Edebiyatı” ders programları onaylanıp Türk Konseyi’ne üye ülkelerin öğretim programına dahil edilmektedir. Uluslararası Türk Akademisi, Türk dillerinin gelişmesi ile korunmasına, araştırılmasına büyük önem vermektedir. 2018 yılında UNESCO’nun Paris’teki merkezinde “Türk Dili Bayramı” kutlanmıştır. Uluslararası kuruluş, Kazakistan’da ve Moğolistan’da arkeolojik kazı çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmektedir. Gelecek yıllarda bu tür çalışmaların Macaristan’da ve Özbekistan’da devam etmesi öngörülmektedir. Özbekistan Bilimler Akademisi ile İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Akademi 2019 yılında Balasagunlu Yusuf’un “Kutadgu Bilig” eserinin yazılışının 950. yıl dönümü, Altın Orda Hanlığı ile Moğolistan’ın kuruluşunun 750. yıl dönümü, ünlü şair Nesimi’nin doğumunun 650. yıl dönümü, tanınmış Türkolog István Mándoky Kongur’un doğumunun 75. yıl dönümü, ulu Önder Atatürk’ün başlattığı Millî Mücadele’nin 100. yıl dönümü, Türk Dünyası entegrasyonu için büyük öneme sahip Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasının 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır. TWESCO, Türk Dünyası’nı ilgilendiren bahis konusu olaylarla ilgili kitaplar yayımlayıp Türk ülkeleriyle ortak bilimsel etkinlikler düzenleyecektir. Akademi, iş birliği alanını genişletme yolundaki çalışmalarına devam edecektir. Gelecek zirvelerde Özbekistan’ın üye olma hususunun olumlu sonuçlanacağına dair inancımız tamdır. Ayrıca Moğolistan da gözlemci üye olmaya isteklidir. Kuruluşumuz önümüzdeki dönemde UNESCO ile mutabakat zaptı imzalamayı öngörmektedir. Yeni yılın kardeş halklar için bereketli olmasını, dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini temenni ederim!” demiştir.

Kutlama programına katılan Büyükelçiler adına söz alan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kazakistan Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Raşad Mammadov, Nevruz Bayramı’nın Türk Dünyası için ortak bayram olduğunu belirtip Türk halklarının bütünleşmede önemli rol üstlendiğini vurgulamıştır. Büyükelçi Mammadov, ayrıca Uluslararası Türk Akademisi’nin kardeş ülkeleri yakınlaştırmaya ve Türk Dünyası’nın birliğini pekiştirmeye sağladığı katkılarından söz etmiştir.

Program, ünlü bilim insanı, Türklük için büyük emekler veren devlet ve toplum adamı Mırzatay Joldasbekov’un hayır duası ile son bulmuştur.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Владимир Михайлович Алпатов
Rus Doğu bilimci, dilci, filoloji ilimleri doktoru, profesör