Ay:
Yıl:

Haberler


Türk Ansiklopedisi /

Барлығы
Народные танцы тюркских народов

Türk Halk Oyunları

Türk halklarının yaşadıkları bölgelerde kendilerine özgü müzik ve halk oyunları mevcuttur. Değişik oyunlarda hepsine ortak benzerlik olmasına rağmen Kafkasya, Orta Doğu, Anadolu, Balkanlar, Kırım, Orta Asya ve Sibirya gibi bölgelerde müzik ve oyunun bölgeye göre kendince gelişme gösterip devam ettiğini görmek mümkündür.

Древнетюркский календарь

Eski Türk Takvimi

On iki hayvanlı Türk takvimi günümüzde Orta Asya, Sibirya, İdil-Yayık ve Kafkasya Türklerince kullanılır. Takvimdeki on iki hayvanın adlarının ve onlarla ilgili efsanelerin tüm Türk-Moğol halklarına ortak olması söz konusu takvimin Türk halklarınca çok yaygın olarak kullanıldığının bir göstergesidir.

Игры тюркских народов: борьба

Türk Halkları Millî Oyunları: Güreş

Pehlivan adı verilen kişiler Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Türk destanlarında başkahraman genelde karşı taraftaki kahramanla güreşir ve yener. Genel olarak Türk yiğitleri altı yaşındayken güreşmeyi ve kendilerinden güçlü olanları yenmeyi amaç edinirler ve bunun için çalışırlar. 

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Рашид Абдуллович Аганин
Türkolog dilci, filoloji ilimleri kandidatı (PhD)