Haberler

“Türk Dünyası Coğrafyası” Dersi Öğretim Programında Mutabakata Varıldı

934

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) kurucu ülkelerinin uzmanları “Türk Dünyası Coğrafyası” dersi öğretim programı taslağını incelemek üzere bir araya gelmişlerdir. Üç gün süren uzmanlar toplantısına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin bilim ve eğitim bakanlıkları temsilcileri ile uzman bilim insanları katılmışlardır.

Öğretim programını incelemek için düzenlenen toplantıda konuşma yapan Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, “İnceleyeceğimiz öğretim programı esasında hazırlanacak ders kitabı, çocuklarımızda ta Ötüken’den başlayıp Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafiyaya, kutsal mekana ilişkin görüşler oluşturacaktır. Bu hepimiz için büyük bir kazanç, büyük bir zenginliktir” diyerek kaliteli bir öğretim programının kaliteli bir ders kitabının güvencesi olduğunu belirtmiştir.

Toplantıda uzmanlar, Türk Konseyi’ne üye ülkelerin ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulacak “Türk Dünyası Coğrafyası” dersi öğretim programı ve ders kitabıyla ilgili düşüncelerini paylaşmışlar, adı geçen dersin Türk devletlerinde okutulmasının önemini vurgulamışlardır. Uzmanlar ayrıca, ders programını ve kitabını hazırlama yönünde yaptığı titiz ve düzenli çalışmalarından dolayı Uluslararası Türk Akademisi’ne memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

“Türk Dünyası Coğrafyası” dersi öğretim programı ve ders kitabı 3 Eylül 2018 tarihinde Çolpon Ata’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin VI. Zirvesi Ortak Bildirisi ve 5 Eylül 2015 tarihinde Astana’da düzenlenen Türk Keneşi Eğitim Bakanları IV. Toplantısı’nda alınan kararlar esasında hazırlanmaktadır. Bununla birlikte TWESCO, “Ortak Türk Tarihi” ve “Ortak Türk Edebiyatı” ders kitaplarını hazırlamıştır.

 


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Осман Нури Асанович Акчокраклы
Türkolog, şair, tercüman.