Haberler

Eşsiz Kitapların Tanıtımı Yapıldı

1914

Astana şehrinde bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı – Ulusun Lideri Kütüphanesi’nde TWESCO tarafından yayımlanan Reşidüddin Fazlullah’ın Cami'ü-t-Tevarih ve Bekasıl Bibolatulı’nın Zikzal adlı kitaplarının tanıtımı yapıldı. Eşsiz eserler, Cumhurbaşkanı’nın “Manevi Yenilenme” programı çerçevesinde yayımlanmıştır.


         Resmî törene Nur Otan Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Maulen Aşimbayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Cumhuriyeti Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Berik Arın, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Rektörü Yerlan Sıdıkov, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu vekilleri, toplum ve devlet adamları, bilim insanları, devlet kurum ve kuruluş temsilcileri katılmıştır. Toplantıda söz alan Nur Otan Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Maulen Aşimbayev: “Reşidüddin’in Cami'ü-t-Tevarih eserinin Kazakçaya çevirilmesi, gerçekten tarihî bir olaydır. Bekbolat Bibolatulı’nın Zikzal kitabının ana dilimize tercüme edilmesinin de manevi hayatımızdaki önemli olaylardan biri olduğu muhakkaktır. Orta Çağ’da kaleme alınan Cami'ü-t-Tevarih eseri, büyük bozkırın tarihi, Cengiz Han’ın hayatı ve şeceresi, Kazakistan ve Orta Asya topraklarında yaşam süren atalarımızın kökeni, gelişmesi, devlet yapımızın oluşması üzerine net bilgiler içeren kapsamlı ve bilimsel açıdan önemli eserdir. Bazı dünya dillerine çevirilmiş olan eserin Uluslararası Türk Akademisi’nin girişimleriyle “Manevi Yenilenme” programı çerçevesinde doğrudan Farsçadan ana dilimize tercüme edilmesi bizim için büyük başarıdır. Bu yayınlar, Cumhurbaşkanı’nın “Manevi Yenilenme” programının somut neticesi ve başarısıdır” demiştir.

         Beş ciltten oluşan Reşidüddin Fazlullah'ın Cami'ü-t-Tevarih eseri, 1300-1316 yıllar arasında yazılmıştır. Eser, Türk halklarının tarihi, toponimleri, devletleri yöneten şahısları, şeceresi, büyük boylarını, boylar arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler içermektedir. Kitap Cengiz Han’ın kurduğu devlet, devletin yöneticileri, İlhanlılar Devleti’nin bazı yöneticileri, Kafkasya’nın Güney tarafı, Horasan bölgesi, İran, Orta Asya, İdil Nehri bölgesi, Moğolistan gibi pek çok bölgeler hakkında çok değerli bilgiler içermektedir. Eser, pek çok dile çevirilerek bilim çevresine sunulmuş olmasına rağmen Kazakçaya tamamen ve aslından ilk defa çevirilmiştir. Cami'ü-t-Tevarih eseri, Türk tarihinin eşsiz kaynağı ve ansiklopedisidir.

Bekasıl Bibolatulı’nın Zikzal adlı eserden ise Türk halklarının dinî kavramı hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Türk gelenekleri ile İslam dini arasındaki uyumu sağlayabilen Türk-İslam bilginlerinden kalan miras, adı geçen kitapta bir araya getirilmiştir.

         Tanıtım töreninde konuşma yapan Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, söz konusu eserlerin tarihî öneme sahip olduğunu belirterek: “Tarihi yazmak, tarihi yapmakla aynıdır. Zira taşa kazılmayan tarih silinir veya onu yazanın nasibine geçer. Zamanında büyük bozkırda önemli izler bırakan kahraman atalarımızın şanlı şeceresi milletin hafızasında silinmeye yüz tutmuştu. Mutluluk kaynağımız olan bağımsızlıkla birlikte eski tarihimize de yeniden kavuştuk. Bunun somut delili, şu anda burada tanıtımı yapılmakta olan paha biçilmez eserlerdir. Her iki eser de Cumhurbaşkanımızın “Manevi Yenilenme” programında sözünü ettiği millî kodla uyuşur. Biri zihnimize hitap edip hafızamızı canlandırırken diğeri kalbimizle iç dünyamızı beslemektedir” demiştir. Akademi başkanı ayrıca, Reşidüddin Fazlullah’ın Cami'ü-t-Tevarih adlı eseri için ihtiyaç duyulan bilgi ve kaynakları toplamak için dönemindeki Türk, İran, Arap, Çin, Tibet, Hint ve diğer milletlerin tarihçileri ve bilginleri, şecerecileri ve vakayinamecileriyle çalıştığını belirtmiştir.


Törende her iki eseri de aslından Kazakçaya çeviren bilim adamı, Fars dili uzmanı Zaripbay Orazbay, Uluslararası Türk Akademisi Gümüş Madalyası ile ödüllendirilmiştir.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Александр Васильевич Адрианов
Түрколог-жаратылыстанушы, тарихшы-археолог,физика-математика ғылымдарының кандидаты