Haberler

Аkademi “Türk Barometresinin” tanıtımını yaptı

4187

Bugün Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Astana’da yapılan “Türk Dünyası’nda Manevi Yenilenme: Tarih, Şuur, Şahsiyet” konferansı çerçevesinde “Türk Barometresi” projesi ve ilk araştırma sonuçlarının tanıtımını yaptı.

Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den özel olarak gelen aydın kesim temsilcileri ve Kazakistan’da kayıtlı diplomatik misyon şefleri katıldı.

Katılımcılar önünde konuşan Akademi Başkanı Darhan Kıdırali “Türk Barometresini” oluşturmadaki esas gaye ve gelecek planlar hakkında bilgi verdi.


Тürk Barometresi Avrupa Birliği’nin Avrobarometre araştırma programı ve dünyanın diğer bölgelerinde yürütülen (Afrobarometre, Latin barometre vb) araştırmalarına benzer bir projedir.

2004 yılından itibaren Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında Avrasya gözlemlemelerinin yapıldığı bilinmektedir. Avrasya Gelişim Bankası 2012 yılından itibaren BDT ülkeleri topraklarında Entegrasyon barometresini yürütmüştü.

Araştırma projesinin temel amacı: Türk devletleri vatandaşlarının Türk Konseyi tarafından yürütülen entegrasyon süreçleriyle ilgili sosyal reaksiyonlarını, ekonomik ve kültürel açılardan düşüncelerini araştırmaktır. Türk devletlerinin temel sosyal ve ekonomik göstergelerini ölçmek ve halklar arasındaki işbirliği için uygun kesişme noktalarını tespit ederek değerlendirmektir.


İlk sosyal araştırma Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın başkent sakinleri arasında yapıldı.

Аkademi’nin yönettiği bu projeyi üstlenen Kamuoyu Bilimsel Araştırma Enstitüsü Müdürü Botagöz Rakişeva tanıttı. 


Ona göre, Türk Barometresi gelecekte Türk dünyasındaki devletlerarası sosyal araştırmaların daimi temelini oluşturacaktır.

Araştırma sırasında yukarıda belirtilen ülkelerin her birinden seçilen 500 kaynak kişi 50’den fazla soruyu cevaplandırdı. Ankette Türk ülkelerinin kültürünü ne kadar tanıyorsunuz? Türk dünyasının bilim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki en tanınmış temsilcileri kimlerdir? Türk dünyasındaki en itibarlı şahsiyet kimdir? Türk dünyasındaki haberleri hangi kaynaklardan alıyorsunuz? gibi sorular yer aldı.


“Türk Barometresi” bağımsız Türk devletlerinde sistemli olarak (altı ayda bir veya yılda bir defa) anket yöntemi ile yapılacaktır. Araştırmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Ахмет Биржан Ержиласун
Doğubilimci 
Türkolog