Haberler

TWESCO Başkanı, Macaristan Heyetini Kabul Etti

1440

TWESCO’yu Macaristan’dan bir heyet ziyaret etti. Sovyet sistemi döneminde baskıya uğrayan Macarların evlatları tarafından kurulan “Sovyetler Birliğine Sürgün Edilen Macar Siyasi Tutuklular ve Zorunlu İşçiler Örgütü” adlı kuruluş başkanı ile üyeleri Akademi müzesi ile kütüphanesini ziyaret edip Akademi Başkanı ile görüştü.


Görüşmeye adı geçen örgüt başkanı Menczer Erzsébet ve örgüt üyelerinin yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti nezdindeki Macaristan Büyükelçiliği mensupları da katıldılar. Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Macaristanlı konukları TWESCO’nun yapmakta olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Bundan kısa bir süre önce Kırgızistan’ın Çolpon-Ata şehrinde gerçekleşen VI. Türk Konseyi Zirvesi’nde Macaristan’ın resmi olarak Uluslararası Türk Akademisi’ne gözlemci statüsünü edinmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akademi’nin Macaristan’la ilgili yürüttüğü çalışmalar üzerinde durdu.

        TWESCO Başkanı ayrıca, Kazakistan’ın Macaristan’la tarihi bağının sadece eski dönemlerde değil, yeni dönemlerde de mevcut olduğunu vurgulayarak: “Her iki halk da baskı sıkıntısını çok çekmiştir. Macaristan’la Kazakistan’ın sadece tarihi değil, kaderi de benzer” cümlelerini söyledi. Başkan, sözlerinin devamında Sovyetler döneminde Kazakistan’a da pek çok Macar tutuklunun getirildiğini üzüntüyle belirtti. Akademi’yi ziyarete özel olarak gelen konuklar, TWESCO Başkanı ile mensuplarına teşekkür ederek amaçladıkları çalışmalar hakkında bilgi sunduktan sonra baskı sonucunda tutuklanan kişilerin kaderine ilişkin kaynakları araştırmayı amaçlayan ziyaret programlarına devam ettiler.   

Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Осман Нури Асанович Акчокраклы
Türkolog, şair, tercüman.