Haberler

Аlmatı’da Kardeş Halkları Bir Araya Getiren Etkinlik Yapıldı

2341


Farabi Kazak Millî Üniversitesi’nde Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki işbirliğini pekiştirmek adına kapsamlı etkinlikler dizisi yapıldı. Üniversitenin Şarkiyat Fakültesinde kurulan Azerbaycan Tarihi ve Kültürü Merkezi’nin resmî açılış töreni kardeş halkların tarihinden bahseden kültürel etkinlikle devam etti.
İki ülke arasında tesis edilmiş siyasi ve diplomatik yakın bağların arka planında kardeş halkları birleştiren ortak değerler ile manevi ve kültürel bağların kökleri bulunmaktadır. İki devletin dostluğu ve birliğini pekiştiren bağlar devam etmektedir. Kazak ve Azerbaycan edebiyatı ile kültürünü yakınlaştıran bu etkinlik Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 100.yıldönümü ile Azerbaycan halkının millî lideri Heydar Aliyev’in doğumunun 95.yıldönümüne ithafen organize edildi. Etkinliğe Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Siyasi ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Farabi Kazak Millî Üniversitesi Rektörü Galım Mutanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Azerbaycan-Kazakistan Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Adil Aliyev, Azerbaycan Televizyonculuk ve Radyo Millî Kurulu Başkan Yardımcısı, Kaspi Gazetesi’nin Baş Editörü Sona Valiyeva, Uluslararası TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sekreteri Düysen Kaseyinov ve aydın kesim temsilcileri katıldı.
Etkinlik çerçevesinde yapılan konferansta Azerbaycan’ın millî lideri Heydar Aliyev’in sadece kendi ülkesinde değil, aynı köklere sahip halkların birlik beraberliğine yaptığı katkı hakkında bahsedildi. Katılımcıların dikkatine H.Aliyev’in hayatı hakkındaki belgesel film sunularak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Önsözü’yle Kazak diline aktarılan Heydar Aliyev hakkındaki “Milletine Yön Gösteren” isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Farabi Üniversitesi’nde açılan Azerbaycan Tarihi ve Kültürü Merkezi’nin açılışını yapan Ali Hasanov kardeş Türk halkları arasındaki bağları yeniden canlandıran bu projenin gelecek nesil için büyük önem arzettiğini belirterek organizatörlere teşekkür etti. Yeni merkezden Azerbaycan ülkesinin geçmişi ve bugünü, tarihi ve kültürüyle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Heydar Aliyev’in birçok değerli eseri de burada bulunmaktadır. Bununla birlikte merkez fonuna Uluslararası Türk Akademisi tarafından yayınlanan 100 yeni kitap hibe edildi. Önümüzdeki dönem bu merkez Türkoloji bilimini geliştiren, Türk dili konuşan halkların tarihi ve etnografisi, dili ve manevi mirasını araştıran düşünce platformuna dönüşecektir.
Etkinlik Azerbaycan’ın büyük şairi, tiyatro yazarlarından biri Hüseyin Cavid’in doğumunun 135.yılı konulu konferansla devam etti. İki halkın manevi bağlarını yakınlaştıran toplantıda şairin seçmeli eserleri tahlil edilerek edebi kişiliği hakkında bildiriler okundu. Türkçülük fikrini dünyaya yaymayı kendine vazife bilen şairin hayatıyla ilgili yeni bilgiler ortaya konuldu. Turan topraklarına ortak şahsiyetin eserlerinin tahlil edilerek değerlendirilmesinin Türkolojinin de amacı olduğunu belirten üniversite rektörü Galım Mutanov, Cavid şiirlerini Kazak diline aktarma işini üniversitenin desteklediğini ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov “Değerlerimizi bugünkü nesle ulaştırmak hepimiz için itibarlı bir görevdir. Nursultan Nazarbayev’in bu yönde yürüttüğü siyaseti bütün Türk halkları için örnek olabilmektedir. Bugünkü etkinlik bunun bir göstergesidir” dedi.
Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü