Haberler

Azerbaycan Millȋ Meclisi “Türk Akademisinin Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma”yı Onayladı

853

1 Şubat 2019 tarihinde Azerbaycan Millȋ Meclisi’nde bahar döneminin ilk toplantısı gerçekleştirilmiş, “Türk Akademisinin Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma”yı onaylama hususu gündeme getirilmiştir.

Toplantıda söz alan Millȋ Meclis Bilim ve Eğitim Komisyonu Başkanı, milletvekili İsa Habibeyli: “3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan şehrinde düzenlenen 9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nde Türk Dilli Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kurulması, Türk Dünyası’nda bilim, eğitim, kültür və diğer alanlarda işbirliğinin arttırılmasında ve koordinasyon işlerinin düzenlenmesinde önemli olmuştur. Geçen zaman zarfında yapılan işler Türk Dilli Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin “Türk Dünyası’nın UNESCO’su” vazifesini başarıyla sürdürdüğünü ve bu anlamda adı geçen konseyin büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Konsey’in ilişkili kurumları olan Türk Dilli Konuşan Ülkeler Parlamenter Assamblesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Akademisi bugün Türk dillinin konuşulduğu coğrafiya için, özellikle de Türkoloji alanı için çok yararlı kuruluşlar olduğunu ispat etti” demiştir.

İsa Habibbeyli ayrıca, Türk Akademisi’nin artık uluslararası statüye sahip olduğunu belirtip 2015 yılından beri Uluslararası Türk Akademisi bünyesinde Türk Dünyası Bilimler Akademileri Birliği’nin faaliyet gösterdiğini, anlaşmaya göre birliğe her ülkenin birer yıl başkanlık ettiğini, Azerbaycan’ın bu yıl Türk Dünyası Bilimler Akademileri Birliği’ne başkanlık etmekte olduğunu ifade etmiştir. 

Milletvekili, Uluslararası Türk Akademisi’nin bugüne kadar hem Türk dili konuşan ülkelerde hem de uluslararası düzeyde, UNESCO ve diğer kurum ve kuruluşlarda Türk halklarıyla ilgili pek çok güncel meseleler çerçevesinde yüksek düzeyli etkinlikler gerçekleştirdiğini, Akademi’nin Türk dilli konuşan ülkeler, Türk Dünyası aydınları ile bilim insanları arasındaki entegrasyon açısından çok yararlı bir kuruluş olduğunu da dile getirip bu anlamda onay için Kanun taslağının önemli bir adım olduğunu düşündüğünü ve belgenin onaylanacağını umduğunu belirtmiştir.

Müzakerelerden sonra 2 Eylül 2018 tarihinde Bişkek şehrinde imzalanan “Türk Akademisinin Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma” Kanun Taslağı oylamaya sunularak onaylanmıştır.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Владимир Михайлович Алпатов
Rus Doğu bilimci, dilci, filoloji ilimleri doktoru, profesör