Haberler

TÜRK DÜNYASI’NIN KUTSAL MEKANLARI İLE ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİNE İTHAF EDİLEN KONFERANS DÜZENLENDİ

1104

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) ve Türkistan Eyaleti Valiliği, 18-19 Kasım 2018 tarihlerinde Türkistan’da “Kutsal Türkistan ve Türk Dünyası’nın Manevi Yenilenmesi” adlı uluslararası bilimsel ve uygulamalı konferans düzenlemiştir. Konferans, Türk Konseyi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi tarafından da destek bulmuştur.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in VI. Türk Konseyi Zirvesi’nde dile getirdiği “Türk Dünyası’nın Kutsal Mekânları” ve “Türk Dünyası’nın Önemli Şahsiyetleri” önerilerinin gerçekleştirilmesini teminen düzenlenen, Türk Dünyası’nın bilim, kültür ve edebiyatı, Türk dilleri, kutsal mekânları ile önemli şahsiyetleri ile ilgili bildirilerin sunulduğu konferansa Kazakistan’da bulunan yabancı diplomatlar ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, ABD, Rusya, Hindistan ve Özbekistan’dan bilim insanları ile araştırmacılar katılmışlardır.

Konferansta açılış oturumunun yanı sıra “Türk Dünyası’nın Kutsal Mekânları”, “Türk Dünyası’nın Önemli Şahsiyetleri” ve “Türk Dilleri ve Alfabeleri” başlıklı üç oturum daha yapılmış, bilim insanları ile araştırmacılar konulara ilişkin fikirlerini paylaşmışlardır.

Konferansın “Türk Dünyası’nın Kutsal Mekânları” başlıklı oturumunda VI. Türk Konseyi Zirvesi’nde Devlet Başkanlarınca verilen göreve uygun olarak Türk Dünyası’nın kutsal mekânlarını tespit etme projesini hazırlama, kriterlerini belirleme, projeyi gerçekleştirme süresi, aşamaları, düzeni ve projeye ilişkin diğer hususlar ele alınmıştır.

“Türk Dünyası’nın Önemli Şahsiyetleri” projesini hayata geçirme konusu üzerinde durulan ikinci oturumda ise Türk Dünyası’nın önemli şahsiyetlerini tespit etme kriterleri, projeyi gerçekleştirme mekanizmaları ile yayımlama süreci görüşülmüştür.

“Türk Dilleri ve Alfabeleri” başlıklı üçüncü oturumda da 1926 yılında Bakü Kongresi’yle başlayan Türk dili, Türk edebiyatı, transkripsiyon, Türk devletleri alfabelerinin Latin alfabesine geçirilmesi gibi güncel meseleler ele alınmış, tecrübeler paylaşılmıştır.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü