Haberler

TWESCO Uluslararası Toplantıda Temsil Edildi

1536

UNESCO’nun Paris şehrindeki merkezinde resmî olarak kutlanan “İslam İşbirliği Teşkilatı Günü” vesilesiyle yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. “Aşırıcılık ile Çatışmaları Önleme Aracı Olarak Kültürlerarası Diyalog: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Kültürlerarası Diyaloğu İlerletmedeki Önemli Tecrübeleri” konulu toplantıya TWESCO’yu temsilen Timur Kozırev katılarak bir bildiri sunmuştur.

T. Kozırev, “Aşırıcılığa Karşı Mücadele Aracı Olarak Kültürlerarası Diyalog: Kazakistan Tecrübesi” adlı bildirisinde etnik ve dinî hoşgörüde Kazakistan örneğini, bu örneğin temel özelliklerini anlatmıştır. Bildiride ayrıca Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Kazakistan’ın hoşgörü örneğini oluşturmadaki rolü, Kazakistan’ın çok kültürlülük örneğinin tarihi kökeni ve Uluslararası Türk Akademisi’nin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar üzerinde de durulmuştur.

Akademi uzmanı tarafından sunulan bildiri, yuvarlak masa toplantısına katılanlar arasında büyük ilgi uyandırmıştır.

ISESCO’ya gözlemci üye statüsüne sahip bir kuruluş olan Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), UNESCO ile de yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü