Haberler

TWESCO İLE JAPONYA’NIN BİLİM MERKEZİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLDİ

1419

9 Ekim 2018 tarihinde Astana’da Uluslararası Türk Akademisi’nin (TWESCO) organizatörlüğünde Tokyo Yabancı Araştırmalar Üniversitesi profesörü Hisao Komatsu’nun semineri düzenlenmiştir. Seminer sırasında Uluslararası Türk Akademisi ile Japonya’nın Şarkiyat Kütüphanesi (Toyo-Bunko) arasında işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu dersi, TWESCO ile Japonya Fonu ortaklaşa organize etmiştir. Türkçe sunulan derse bilim insanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile basın mensupları iştirak etmişlerdir. Profesör Hisao Komatsu, “Yeni Tarihî Kaynaklar Işığında Abdürreşid İbrahim Efendi’nin Çalışmaları ve Japonya İle İlişkiler” konulu dersinde ХХ. yüzyılın başlarında yaşam süren Tatar toplum adamı Abdürreşid İbrahim Efendi’nin Japonya’ya seyahati, Japonyalı Müslümanlarla ilişkisini anlatmıştır. Profesör Komatsu’nun dersi, TWESCO’da Japon bilim insanları tarafından verilmekte olan bilimsel seminerlerden biridir. Daha önce de belirtildiği gibi Akademi, 3 Ekim günü Japon araştırmacısının katılımıyla bir seminer daha düzenlemişti.

Türk Akademisi ile Toyo-Bunko arasında imzalanan işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise kuruluşların Türkoloji alanında ortak çalışmalar yapma, bilimsel çalışmaların değişimi, bilim insanları arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı gibi birtakım işbirliği hususlarını içermektedir.


Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Владимир Михайлович Алпатов
Rus Doğu bilimci, dilci, filoloji ilimleri doktoru, profesör