Haberler

TWESCO Ünlü Türkologlara Ödül Verdi

4852

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) bugün Almatı’da Türklük biliminin gelişimine büyük katkıda bulunan ünlü bilginler Abduali Kaydar, Rabiyğa Sızdık ve Şora Sarıbay’a özel altın madalya takdim etti.

Takdim töreni Türk dünyasına ortak değerleri konu alan Manevi Yenilenme: Şahsiyetler Emaneti temalı yuvarlak masa toplantısı çerçevesinde yapıldı.


Tanınmış devlet ve siyaset adamları, bilim adamları, aydın kesim temsilcileri ve gazeticilerin katıldığı etkinlik sırasında Akademi Başkanı Darhan Kıdırali doksan yaşın üstündeki ödül sahiplerinin sadece Kazakların değil, bütün Türk dünyasının bilimine yaptığı katkılarından bahsetti.

TWESCO madalyası bilginlerimize Türkoloji biliminin gelişimine yaptıkları büyük katkıları için takdim edildi.

Аkademi üyesi, Ordinaryus Profesör Abduali Tuğanbayulı Kaydar – 1924 yılında Almatı vilayetinde dünyaya geldi. 2.Dünya Savaşı gazisidir. Yarım asır boyunca Kazak ve Uygur dilleri ile genel ve karşılaştırmalı türkoloji konularını araştırdı. Türklük bilimine, özellikle Kazak dilbilimi ve Uyguroloji alanına yaptığı hatırı sayılır katkıları ve harcadığı emekleri monografi, ders kitabı, sözlük ve makale olarak 400’ün üzerinde bilimsel araştırmalara yansıdı. Birçok devlet ve uluslararası ödül sahibidir.


Аkademi üyesi, Ordinaryus Profesör Rabiyğa Satiğalikızı Sızdık – 1924 yılında Aktöbe vilayetinde dünyaya geldi. Doktora tezini 1972 yılında Abay Eserlerinin Dili konusunda savundu. Bilimsel araştırma eserleri Kazak edebi dilinin tarihi, Abay manzumelerinin dili, Kazak dilindeki nazım, XV-XIX.yy’daki şair ve ozanların dili, orta dönem yazılı eserler dili ve gramatikal yapısı, tarihî metinler, lingvostilistik, dil kültürü alanlarıyla ilgilidir. Birçok devlet ve uluslararası ödül sahibidir.


Аkademi üyesi, Ordinaryus Profesör Şora Şamğaliulı Sarıbay – 1925 yılında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te dünyaya geldi. Bilimsel araştırma çalışmaları ağızbilim, şekilbilgisi, sözcükbilim, sözlükbilim, bibliyografya, dil tarihi, çeviri, isimname ve Altayistik konularını kapsamaktadır. 250’nin üzerinde bilimsel makale, ders kitapları ve monografisi yayınlanmıştır. Bilginin Kazakların Bölgesel Sözlükbilimi (1976) konulu monografisi Türkoloji biliminde bölgesel sözlükbilim teorisiyle ilgili ilk yapıttır. 1989 yılında Türkoloji Edebiyatı Bibliyografyası’nı yayınlamıştır. 1965 yılında ABD’deki Harvard Korporasyonu üyeliğine seçilmiştir. Birçok devlet ve uluslararası ödül sahibidir.Ay:
Yıl:

Listeye geri dön

Konuşmalar

Özgeçmişler /

Tümü
Саул Менделевич Абрамзон
Türkolog etnograf, tarih bilimleri doktoru.