Тарих

Ұлы дала тарихы

Д.Қыдырәлі. Ұлы дала тарихы.

Кітапта Ұлы даланың байтақ тарихы, алғашқы көшпелілердің шығу тегі, этникалық түзілу кезеңдері және олардың адамзат өркениетіндегі орны туралы пайымды зерттеулер қамтылған.

Сонымен қатар ғылыми еңбекте архив құжаттары, археологиялық, этнографиялық және жазба деректер негізінде төл тарихымыздың қалтарыс тұстары мен ұлы тұлғаларға қатысты жаңаша тұжырымдары беріліп отыр.

Ғылыми еңбек Ұлы даланың тарихын зерттеуші ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарына және көзі қарақты көпшілікке арналған.

Close