Орталық Азиядағы арғытүрк сипатты мәдениеттер: этнотектік аспектілер.