Ахмет Біржан Ержіласун

2018-10-07 20:37:21 72
Жұмыс орындары: 1963 жылы Ыстамбұл университетінің әдебиет факультетінде түрік тілі және әдебиетін оқыды. 1967 жылы Ататүрк университетінде әдебиет бөлімінің ассистенті болды. Карс қаласында дайындаған мәтіндерге байланысты "Карс провинциясының говорлары - фонетика" атты дипломдық жұмысын қорғап, 1971 жылы докторант атанды. 1976 жылдың маусымы мен 1977 жылдың тамыз айы арасында АҚШ-тың Сиэтл қаласындағы Вашингтон университетіне зерттеуші ретінде барды. 1979 жылы "Құтты Біліктегі етістік" тақырыбында диплом жұмысын қорғап, доцент болды. 1983 жылы Гази университетінде Түрік тілі және Әдебиеті бөлімінің басшысы болып сайланды. 1986 жылы Гази университетінде Әдебиет факультетінің профессоры болып, Түрік тілі және әдебиеті бөлімін енгізді. Сонымен қатар, университеттегі Жоғары журналистика мен баспа ісі мектебінің директоры болды. 1992 жылы Гази университетінің әдебиет факультетіне қазіргі заманғы түрік диалектілері және әдебиеттері бөлімінің ашылуына мұрындық болып, сол бөлімді басқарады. 1993 - 2000 жылдар арасында Түрік тілі бірлестігінің басшысы болды. 2001 жылы Қырғызстанның Манас университетінде уақытша профессорлық қызмет атқарды. Қазіргі таңда зейнеткер болса да Гази Университетінде сырттай сабақ беруде. Профессор, доктор Ахмет Біржан Ержиласунның түрік тілі әдебиеті, қазіргі заман түрік диалектісі тақырыбына арналған бірқатар шығармалары мен мақалалары бар. Маңызды еңбектері: 1. Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Анкара, 1976 (Prof. Dr. Selâhattin Olcay ve Dr. Ensar Aslan'la birlikte), 398бб. 2. Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Анкара, 1977, 1. Cilt: 8+249б. 2. Cilt: 8+266 бб. 3. Kars İli Agizlari- Ses Bilgisi, Gazi Üniversitesi Yayınları, Анкара, 1983, VIII+386б. 4. Kutadgu Bilig'de Fiil, Gazi Üniversitesi Yayınlari, Анкара, 1984, XII+196 s. 5. Dilde Birlik, Conk Yayınları, İstanbul, 1984, 160 s. ; ilâveli ikinci baskı, Ecdâd Yayınlari, Анкара 1993, 262 s. 6. "Başlangıcından XIII. Yüzyıla Kadar Türk Nazım ve Nesri", Büyük Türk Klasikleri 1, Ötüken-Söğüt Yayınları, s. 37-184, Ыстамбұлl, 1985. 7. Uygur Halk Masalları (Sekur Turan'la birlikte Türkiye Türkçesi'ne aktarılmıştır), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989. 8. Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. baskı; Ankara 1989;3. baskı: Ankara 1990; 4. baskı: Ankara 1993; 5. baskı: Ankara 1996, XVII+301 s. 9. Moğolistan ve Çin Günlüğü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1991, 144 s. 10. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (ortak), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Cilt: Kılavuz Kitap, Ankara, 1991, XIV+1183 s.; 2. Cilt: Dizin, Ankara, 1992, 502 s. 11. Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Akçağ Yayınları, Ankara, 1993; 311 s. İlâveli ikinci baskı,Anka 12. Türk Dili I-II-III-IV (Leyla Karahan ile birlikte). Deniz Yayınevi, İstanbuli 1994-1996 13. Türk Dili Tarihi / Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla. Akçağ Yay, Ankara, 2004; 488 s. 14. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri-I Fiil - Basit Çekim. (Editör), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2006, 802 s. 15. Makaleler (Yayına hazırlayan Ekrem Arıkoğlu), Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, 751 s. 16. Türk Lehçeleri Grameri (editör), Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, 1340 s.