İşbi̇rli̇ği̇

Türk Akademisi Uluslararası teşkilatı, bugüne kadar pek çok bilimsel araştırma enstitüsü ve Türkoloji merkezi ile ilişki kurup işbirliği anlaşmaları yapmıştır.

İşbirliği anlaşmaları yapılmış kuruluşlar arasında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (www.science.gov.az), Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi (www.nas.aknet.kg),Türkiye Bilimler Akademisi (www.tuba.gov.tr), Türkmenistan Bilimler Akademisi (www.science.gov.tm), Tataristan Cumhuriyeti (Rusya) Bilimler Akademisi (www.antat.ru), Başkortostan Cumhuriyeti (Rusya) Bilimler Akademisi (http://www.anrb.ru), Moğolistan Bilimler Akademisi (www.mas.ac.mn), Macaristan Bilimler Akademisi (www.mta.hu) ve Bişkek’teki Uluslararası Aytmatov Akademisi bulunmaktadır. Ayrıca, sıralanan bilimler akademilerine bağlı birtakım araştırma enstitüleri de Uluslararası Türk Akademisi ile işbirliği protokolleri imzalamışlardır. Örneğin, Türk Akademisi 5 Ekim 2015 tarihinde Astana’da Türk Dünyası Edebiyat Enstitüleri Başkanları Toplantısını düzenleyerek çok taraflı işbirliği protokolünü imzalamıştır.

Akademi’nin kurduğu uluslararası ilişkiler sadece Türk dili konuşan ülkelerle sınırlı değildir. Çok yakında merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Akademiler Birliğine (UAI) üye olan Akademi Rusya Federasyonu’nda, Asya ve Avrupa’da yerleşik büyük bilimsel merkezlerle de işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. Güney Kore Cumhuriyeti’nin Kuzeydoğu Asya Tarih Vakfı, UNESCO nezdindeki Göçebe Kültürü Araştırma Merkezi, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi (IRCICA), Rusya’nın Etnografi Müzesi, Rusya’nın Merkezi Bilim Kütüphanesi, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve benzeri pek çok kuruluş Akademi ile bilim alanında işbirliği içerisindedir. Türk Akademisi, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu’na (ISESCO) gözlemci üye statüsünü alan ilk uluslararası kuruluştur.

Bu bağlamda, Türk Akademisi Uluslararası teşkilatı’nın Türk Dünyası Bilimler Akademisi Birliği Sekreteryası görevini üstlenmesi de bilim alanında uluslararası düzeyde işbirliği yapma ve Türk dünyasının eğitim ve bilim konularını koordine etme açısından büyük önem arz etmektedir.

Türk Akademisi, uluslararası ilişkilerinde deneyimli bilim adamları ile doğrudan işbirliği kurmaya ve onların araştırma çalışmalarını desteklemeye önem göstermektedir. Günümüzde Akademi, yurt dışında bulunan 100 kadar Türkolog bilim adamı ile birlikte pek çok büyük proje üzerinde çalışmaktadır.

Türk Akademisi Uluslararası teşkilatı önümüzdeki dönemlerde de bilim ve eğitim alanındaki küresel işbirliğinin kapsamını genişletmeye devam edecektir.

Kapalı