Türk dünyasının kutsal yerleri

Altay

Altay dağları (Rusça: Алтай, kırmızı at yavrusu”, Kazakça; “Al Tay” Al dağ) Orta Asya’da konumu Kazakistan sınır bölgesi, Rusya (Sibirya), Moğolistan ve Çin’e kadar varan sıra dağlar.

Altay dağları kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanan üç parçadan oluşur. Bunlar Rus- , Moğol- ve Gobi-Altay’ı olarak adlandırılırlar. Toplam uzunluğu 2.120 km’dir.

Kapalı