GLOBAL-Turk

GLOBAL-Turk, Türk dili konuşan ülkeler ile geniş anlamda Avrasya ülkelerinin gelişimi ile ilgili sosyal ve ekonomik süreçler, uluslararası ilişkiler, milli kimliğin oluşumu, dil siyaseti gibi kapsamlı konuları inceleyen uluslararası bilimsel bir dergidir. Derginin misyonu, Türk dili konuşan ülkeler ile Avrasya ülkeleri ve bölgelerinin bilimsel entegrasyonu ve tek entelektüel ortamının oluşturulmasıdır. Makaleler belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde Kazak, Türk, Rus ve İngiliz dillerinde kabul edilecektir.

2021 № 1-2

2020 № 3-4

2020 № 1-2

2019№ 3-4

2019 №1-2

2018 №3-4

2018 №1-2

2017 №3-4

2017 №1-2

 

 

Kapalı